Hagemesser/foredrag 2020

Her er vårt program for 2020. Programmet blir fortløpende oppdatert. Hagemesser/ fordrag 2020 Hagemessen 2020 17-19 april Varemesse Lillestrøm Fredag 10-18 Lørdag 9-17 Søndag 11-18 Den Store Hagefesten 2019 23-24 mai Store Hagefesten i Stallgården, Eidsvoll Verk Lørdag 11-16 Søndag 11-16 Hagefestival på Dokka 27 juni Lørdag 10-16 Staudeklubben Miosen Domkirkeodden 2 august Søndag 10-16 … Fortsett Hagemesser/foredrag 2020